top of page
29.jpeg

Østhus

Per Joar Østhus er sivilarkitekt med et bankende hjerte for boligarkitektur. Han har lang erfaring som omfatter alt fra kompakte hytteløsninger til hele boligkvartaler. Siden uteksaminering ved Bergen Arkitekthøyskole i 1993 har han drevet eget foretak, men med lengre perioder som ansatt i andre større foretak. Dette har gitt den nødvendig kunnskapen for å håndtere hele byggeprosessen på en god måte. Foruten boliger har Per Joar jobbet med offentlige bygg som 
Moské, kino, bibliotek, rådhus og forsamlingshus. Alltid med mennesket i sentrum. 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Min Historie

Etter en lang arbeidskarriere er Per Joar tilbake til der det startet. Interessen for boliger kom allerede i ungdomsårene da familien skulle bygge på barndomshjemmet i Stavanger. Denne prosessen følge han tett og derifra ble det tegnet utallige boligløsninger i egen tegneblokk. Avgjørelsen på studere til arkitekt var tatt. «Dette er nok veldig gjenkjennelig for de fleste som skal i gang med å bygge seg sin bolig. Å forme sitt eget hjem er noe helt basalt i oss mennesker.» Men det er lett å gå seg vill i alle prosessene involvert og vi ønsker derfor å tilrettelegge for en god start med gode grunnmodeller og mulighet for individuelle tilpassinger. Samtidig er konseptet en garanti for at sluttproduktet blir som forventet og sikre det lille ekstra som skaper god arkitektur. Dette er motivasjonen for å lansere denne serien.

Kontakt

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

+47 934 60 341

bottom of page